Home
 

Demo verzia iC@fe Manager

V demo verzii zostávajú zachované všetky funckie produktu, obmedzený je len počet pripojiteľných počítačov na jeden.

Postup inštalácie:

1. Predpoklady pre inštaláciu
1.1 Počítač A bude predstavovať server, počítač B klienta. PC musia byť vybavené operačným systémom Windows [9x, Me, NT, 2000, XP, 2003] a zapojené do siete Ethernet.

2. Inštalácia servera
2.1 Stiahnite si iC@fe Manager Server na počítač A a spustite inštaláciu
2.2 Po ukončení inštalácie spustite iCafe Server [z Plochy alebo z Programov]
2.3 Zadajte úvodný login:1111 heslo:1111
2.4 Nechajte server spustený

3 Inštalácie klienta
3.1 Stiahnite si iC@fe Manager Klient na počítač B a spustite inštaláciu
3.2 Na záver inštalácie zadajte Server, teda sieťové meno počítača A
3.3 Klient, teda počítač B bude automaticky premenovaný na DEMO a reštartuje sa.

4. Používanie
4.1 Po úspešnom reštarte počítača B, klient nadviaže spojenie so serverom na počítači A.

Stiahnite si iC@fe Manager:

iC@fe Manager Server: verzia 2.4.1
iC@fe Manager Kient: verzia 2.4.1
© 2008 DTECH s.r.o.