Home
 

iC@fe Manager

 

Vyskúšajte si DEMO verziu.

CenníkPonúkame možnosť predaja prostredníctvom dealerov. [predvedenie, inštalácia, konfigurácia, zaškolenie]

!!! Pripravujeme fiškálny modul !!!

Riadenie celej kaviarne, herne od jedného počítača

Systém centralizuje riadenie celej prevádzky na jeden počítač, pričom pripojené počítače sú riadené práve z tohto bodu. Zamestnanec má počas práce jasný prehľad o obsadenosti a stave počítačov, o zostávajúcom čase, platbe, zľavách, kreditoch, bonus a iných nastaveniach.

Vysoký stupeň prispôsobivosti

Každá prevádzka má špecifické nároky na vlastnosti systému, preto náš systém obsahuje bohatú sadu nástrojov, umožňujúcich v čo najväčšej miere vyhovieť požiadavkám - kontá, profily, bonus karta, automatické zatváranie aplikácií, makrá sekvencie kláves, hlasové oznamy, reset na diaľku, centralizovaná úprava registračnej databázy, variabilná cenotvorba cez trojvrstvový model a rozlíšenie podľa času a dĺžky prihlásenia, atď.

Chráni vaše financie

Prostredníctvom záznamov o aktivitách na serveri i klientoch v kombinácii so systémom kontroly prístupu máte jasný prehľad o stave vašich počítačov v danom čase a osobe za ne zodpovednej. Všetky platby za použitie počítača a iných služieb sa generujú automaticky so zadefinovanou sadzbou a nie je možné ich upraviť inými osobami. Prostredníctvom prehľadov môžte sledovať obraty za jenotlivé dni resp. mesiace. V detailnom pohľade vám systém zobrazí jednotlivé platby aj účtované položky.

Zabezpečenie kritických dát HW kľúčom

O vysoký stupeň zabezpečenia dát sa stará kódovacie zariadenie pripojené k paralelnému príp. USB portu. Všetky kľúčové dáta ako napr. sadzba, platba, atď. sú pred zápisom do súboru zakódované, preto nie je možné inými osobami tieto údaje modifikovať.

Variabilita pri cenotvorbe

Trojvrstvový model pri tvorbe ceny umožňuje jednoduchým spôsobom diferencovať zákazníkov. Cena definovaná na základnej úrovni, tzv. štandardná sadzba, sa aplikuje, ak nie je žiadna cena vo vrstve vyššej. Inak sa použije cena z druhej resp. tretej vrstvy [profil, konto]. Preto zákazník zaradený v určitom profile dedí aj cenu z profilu, pokiaľ nie je priamo v konte, jemu vytvorenom, cena upravená. Sadzba sa môže taktiež odvíjať od hodiny, počas ktorej sa prihlásil, alebo od dĺžky prihlásenia. Dodatočne, po ukončení práce, nasleduje možnosť upraviť cenu prostredníctvom zľavy, ktorá sa aplikuje automaticky alebo na vyžiadanie. Posledné zvýhodnenie môže plynúť z bonus karty, na ktorú sa kumulujú body zameniteľné za voľné minúty.

Prehľadnosť

Pri hľadaní optimálneho nastavenia kaviarne sú nevyhnutné správne informácie. Systém poskytuje bohaté výstupy vo forme prehľadov o platbách, využití počítačov, stavoch systému, obrate tovarov, stavoch bonus kariet, atď. K dispozícii sú jednak údaje agregované po dňoch a mesiacoch, a tiež detailné, vhodné pri zisťovaní konkrétnej platby, jej položiek, zliav.

Individuálny prístup

Akýkoľvek rozsah intergrovaných funkcií nemusí vždy pokryť všetky vaše požiadavky, preto pokiaľ vyžadujete od systému aj iné špecifické funkcie, náš vývojový team ich implementuje.

Jednoduchá inštalácia

Inštalačné programy automaticky všetko nastavia bez nutnosti vykonávať zbytočné operácie manuálne. Inštalácia Servera sa prevádza na jednom počítači, Klienta je nutné nainštalovať na každý počítač, ktorý bude v systéme používaný.

© 2008 DTECH s.r.o.