Home
 

Naša spoločnosť pôsobí aj v oblasti vývoja software. Jednak sa zaoberáme tvorbou aplikácií určných pre široký okruh zákazníkov (napr. informačný systém pre internetové kaviarne), ale ťažisko našej činnosti spočíva vo vývoji zákazníckého software - aplikácií ušitých na mieru. Bližšie informácie získate v sekcii Vývoj SW.

© 2008 DTECH s.r.o.