Home
 

Seagate Crystal Reports je známy nástroj vyvíjaný firmou Seagate Software určený na tvorbu výstupov a výstupných zostáv (reportov). Umožňuje vytvárať výstupné zostavy z väčšiny databázových systémov ako napr. Oracle, Access, FoxPro ...

Vytvorené zostavy je možné exportovať do rôznych formátov ako napr. Word, Excel, Html, Lotus ...

Seagate Crystal Reports je neoddeliteľnou súčasťou mnohých informačných systémov (napr. BarIS), pričom zabezpečuje prezeranie a tlač údajov z IS.

Navrhnite si vlastné výstupy podľa vašich predstáv.

Naša spoločnosť Vám ponúka tvorbu a úpravu výstupných zostáv na základe Vašich požiadaviek a zadaní. Dlhoročná prax v oblasti je zárukou kvality a funkčnosti nami vytvorených reportov.

© 2008 DTECH s.r.o.