Home
 

Pokiaľ nie ste spokojný s bežne dostupným softwarom je vhodné obrátiť sa na našú spoločnost.

Nie každý, na trhu dostupný program, je schopný uspokojiť Vaše potreby pre efektívne riadenie firmy. My Vám ponúkame softwarové riešenia na kľúč, vytvorené podľa Vašich špecifických požiadaviek.

Nami vytvorený a dodaný software má výhodu v tom, že robí to čo potrebujete. Vytvoríme software podľa Vaších požiadaviek, nainštalujeme ho a zaškolíme personál. Ak vznikne nová potreba, nie je problém doň zasiahnuť a vykonať potrebnú zmenu, čo býva veľkým až neriešiteľným problémom pri komerčných aplikáciach distribuovaných vo veľkom. Tým, že software môžme modifikovať, je zaručené naplnenie Vašich cieľov dnes aj v budúcnosti.
Výslednej ceny sa netreba obávať, vo veľa prípadoch býva nižšia než pri kúpe "hotového software", ktorý väčšinou vyžaduje vynaložiť ďalšie úsilie pri jeho konfigurácí s neistým výsledkom.

© 2008 DTECH s.r.o.