Home
 

Rozumiete Vášmu podnikaniu, ale nerozumiete informačným technológiám?

Často krát je problémom položiť si správne otázky a nájsť správne odpovede. Je našim cieľom ukázať Vám cestu k reálnemu zlepšeniu a zhodnoteniu Vášho podnikania prostredníctvom informačných technológií.

Je našou úlohou pomôcť Vám poznať to správne riešenie.

Prostredníctvom konzultácií a školení chceme byť bližšie k potrebám a želaniam zákazníka. Umožňujeme mu tak poznať naše know-how a množstvo cenných skúsenosti. Pomôžeme mu porozumieť špecifikám v oblasti informačných technológií a zjednodušit ich využívanie a implementáciu v praxi. V rámci konzultácií analyzujeme a špecifikujeme najvhodnejšie postupy a možnosti použitia príslušných nástrojov. Pomôžeme s výberom vhodného hardwaru a softwarového vybavenia vzhľadom na individuálne prostredie a potreby zákazníka.

© 2008 DTECH s.r.o.