Home
 

Návrh a realizácia počítačových sietí

Navrhneme pre Vás nejvhodnejšiu topológiu Vašej siete, doporučíme vhodné riešenie na základe Vašich potrieb, ktoré bude výhodné z hľadiska vstupných nákladov i nákladov na údržbu.

Bezpečnostný audit

Prevedieme bezpečnostný audit existujúceho riešenia siete a doporučíme Vám bezpečnostné prvky (firewall, DMZ, antivír, správa užív. účtov, zdieľaný prístup k dátam resp. zariadeniam, atď.)

Dodávka hardware - sieťových prvkov, kabeláž

Pre vybudovanie Vašej siete Vám môžme ponúknuť hardwarové sieťové prvky za výhodné ceny, navrhnúť nejvhodnejšie zariadenia a pomôcť Vám s inštaláciou a konfiguráciou tak, aby ste mohli Vašu sieť využiť čo najefektívnejšie.

Návrh a inštalácia vhodného software

Aby Vaša firemná sieť fungovala správne a mohla poskytnúť všetky požadované služby, je potrebné zvoliť, nainštalovať a správne nastaviť vhodný software. Ponúkame Vám riešenia na báze software Microsoft - Windows NT, 2000, XP - alebo Linux. Systém Linux je veľmi vhodný pre riešenie sieťových aplikácií, je spoľahlivý, bezpečný, má nízké nároky na údržbu a je predovšetkým zdarma - zaplatíte iba za odborne vykonanú inštaláciu. Všeobecne je riešenie na báze Linux ľacnejšie a spoľahlivejšie, riešenie Microsoft je zase rozšírenejšie. V rámci sieťových služieb Vám ponúkame štandardné služby ako zdielanie dát alebo periférií i náročnejšie sieťové aplikácie, ako napríklad terminálové emulácie a terminal servery.

© 2008 DTECH s.r.o.