Home
 

Riadime sa filozofiou, ktorej základnými atribútmi sú spoľahlivosť, dôvera a neustály rozvoj ponúkaných produktov a služieb. Prvoradým cieľom je uspokojenie potrieb naších zákazníkov.

Starostlivosť o informačný systém musí mať trvalý charakter. Organizácia si môže prevádzku informačného systému zaisťovať sama svojim vlastným personálom, alebo môže starostlivosťou poveriť externú špecializovanú organizáciu.

Cieľom služby outsourcing je poskytnúť zákazníkovi komplexné služby súvisiace s návrhom, budovaním, prevádzkou, údržbou i rozvojom jeho informačného systému, a tak mu umožniť, aby sa mohol plne venovať hlavnej činnosti podnikania a dosiahnutiu svojich obchodných cieľov.

 

© 2008 DTECH s.r.o.