Home
 

Každý software je potrebné udržovať, zálohovať, kontrolovať verzie, kontrolovať aktuálnosť antivírového programu. V niektorých spoločnostiach býva táto činnosť zanedbávaná, čo spôsobuje finančné a časové straty.

Naša ponuka služieb z oblasti softwaru obsahuje:

  • inštalácia softwaru, dodávky na miesta určené zákazníkom
  • konzultácie
  • správa aplikácií, databáz, účtovných programom
  • inštalácia a konfigurácia operačných systémov
  • zálohovanie dát

 

© 2008 DTECH s.r.o.